Skoolgereedheid

Wat is skoolgereedheid?

Kinders ontwikkel elkeen op verskillende wyses en teen verskillende tempos. ʼn Kind se ontwikkeling word dus beïnvloed deur hul eie unieke persoonlikheid, hul sterk- en swakpunte, hul omgewing, die ervarings en geleenthede wat hul het.

Skoolgereedheid word dus nie slegs deur u kind se intelligensie bepaal nie maar sluit die volgende vaardighede in:

 • Motoriese, visuele en ouditiewe perseptuele vermoëns.
 • Emosionele en sosiale ontwikkeling
 • Taal-en wiskundige / numeriese ontwikkeling
 • Kognitiewe redenerings vermoë, geheue en algemene kennis

Elkeen van die bogenoemde vaardighede vorm ‘n integrale deel van u kind se skoolgereedheid en indien een area ‘n agterstand toon kan dit ‘n negatiewe impak op die res van u kind se vaardighede hê.

Skoolgereedheid vorm dus ‘n belangrike fondasie vir u kind se skoolloopbaan aangesien dit ‘n groot invloed het op ‘n kind se suksesbelewing, selfvertroue en dus algehele skolastiese ervaring   Met die oog op skoolgereedheid is dit dus belangrik om deurentyd u kind se selfvertroue, ervaringsveld en belewenisse te verbreed.

Skoolgereedheids Diagnostiese Assessering (SRDA)

 Die Skoolgereedheids Diagnostiese Assesering (SRDA) is saamgestel deur Theresa van den Berg, ‘n opvoedkundige sielkundige.

Die diagnostiese skoolgereedheids assessering analiseer die kind se ontwikkeling en gereedheid vir formele skoolopleiding.  Dit fokus op die volgende areas:

 • Sosiale- en emosionele ontwikkeling
 • Fisiese- en grootmotoriese ontwikkeling
 • Visuele persepsie en –integrasie
 • Wiskundige & numeriese vaardighede
 • Liggaamsbewustheid en selfkennis
 • Taal, kognitiewe denke en ouditiewe persepsie.

Die assesserings proses behels gewoonlik die volgende:

 • Basiese agtergrond vraelyste word deur ouers ingevul.
 • Die assessering neem ongeveer twee na twee en ‘n half ure
 • ‘n Volledige verslag word saamgestel volgens die bogenoemde areas en aanbevelings / verwysings word gemaak om moontlike problem areas aan te spreek.
 • Terugvoer onderhoud ten einde resultate met ouers te bespreek.

Die ideale tyd om ‘n skoolgereedheids assessering uit te voer is ses maande voordat u kind met Graad 1 begin aangesien daar sodoende voldoende tyd beskikbaar is om aandag te gee aan moontlike probleem areas.

Kontak my gerus indien u belangstel in ‘n Skoolgereedheids Diagnostiese Assesering (SRDA).