11. Jul, 2017

Midlyn Kruising Inligting & Aktiwiteite

Midlyn Kruising Inligting & Aktiwiteite

 

 

Vraag: My kind draai haar boek heeltemal en skryf baie slordig, sy is ook geneig om haar letters om te keer soos byvoorbeeld haar 'b' en 'd'. 
Question: My child turns her book and write very untidy, she also tends to confuse her 'b' and 'd' sounds.

Daar is verskeie moontlikhede vir omkerings van letters en syfers waarvan midlyn kruising en onvoldoende ruimtelike konsepte van die redes kan wees. Omkerings is gewoonlik nog redelik aanvaarbaar tot einde graad 2, maar mens wil verkieslik al vroeër aandag daaraan begin skenk. 

1. Wat is midlyn kruising ?

Midlyn kruising is die vermoë om met die een kant van die liggaam oor die liggaam se denkbeeldige middellyn te kruis na die teenoorgestelde kant byvoorbeeld om met die regterhand ‘n voorwerp op te tel aan die linkerkant van die liggaam.

 

Elke kind beskik oor die vermoë om hul midlyn te kruis, maar sekere kinders vind dit moeilik en probeer dit dus sover as moontlik vermy.Hier volg ‘n paar moontlike tekens… 

 

2. Tekens dat ‘n kind midlyn kruising vermy.

§ Verander hande in midlyn.Tel byvoorbeeld pen aan die linkerkant op met hul linkerhand en gee dit aan na die regterhand.

§ Kind leun oor na die een kant terwyl byvoorbeeld skryf om midlyn kruising te vermy.

§ Skuif of draai papier.

§ Buig pols terwyl skryf. 

 

3. Hoekom is midlyn kruising belangrik?

Vermyding van midlyn kruising kan lei tot slordige werk, meer inspanning moet gebruik word om aktiwiteite te voltooi wat motivering & energievlakke benadeel en sodoende kan lei tot ‘n stadiger werkstempo.Dit gee ook aanleiding tot onnatuurlike sitposture tydens tafelaktiwiteite.Dit word ook geassosieer met ‘n geneigdheid om van regs na links te lees en te werk en speel dus ook in samewerking met ruimtelike verhoudings (Die vermoë van die kind om die posisie van twee of meer voorwerpe in verhouding tot mekaar waar te neem (3D, 2D)) ‘n rol by omkerings van letters en syfers. 

 

4. Moontlike aktiwiteite wat midlyn kruising kan verbeter.

 • Plaas voorwerpe aan die kind se nie-dominante kant sodat midlyn kruising aangemoedig word plaas bv inkleurkryte aan linkerkant en kind moet dit met haar regterhand vat.

 

 • Verf op ‘n groot stuk papier .Papier moet groot genoeg wees dat die kind moet strek om orals te verf.Doen verkieslik in ‘n viervoet kniel posisie waar die kind op een hand steun en met die ander hand verf.

 

 • Scoop met bal .Laat kind scoop met albei hande vashou en gooi bal na verskillende kante van die kind se liggaam.Scoop kan ook self gemaak word deur 2l bottel so te sny.

 

 

 

 • Lazy 8 : Teken groot horisontale 8 met nie-permanente merker op groot spieël of venster of op ‘n groot papier.
 • Infinity walk: Loop daagliks in die vorm van ‘n 8 vir 10 minute. (Meer inligting beskikbaar)

 

 • Simon sê : Gebruik bewegings wat midlyn kruising aanmoedig byvoorbeeld raak linkerskouer met regterhand.

 

 • Raak jou …: Kind moet elke keer die liggaamsdeel aanraak met beide hande oorkruis so bv “Raak jou ore!” Kind raak met linkerhand aan regteroor en met regterhand aan linkeroor ens.

 

 • Handeklap speletjies : Speel speletjies met rympies wat vereis dat hande oorkruis aangeraak word.

 

 • Speel Twister.

 

 • Rol: Rol na ‘n sekere punt of teen ‘n walletjie af.

 

 • Bal speletjies: Hou bal met albei hande vas en gee bal op verskillende maniere aan bv onder deur bene, links of regs om, bo-oor kop ens.

 

 • Bewegingspatrone: Sien aangehegte bladsy vir illustrasies van die bewegingspatrone:

 

Ø Spring met bene oop en dan oorkruis.

 

Ø Loop sodat bene oor kruis na die ander kant.

 

Ø Loop terwyl met regterhand aan linkerknie raak en met linkerhand aan regterknie.Kombineer dit met ander vaardighede soos sê die alfabet terwyl so loop, tel agteruit vanaf 50, tel in 2’s ens. elke keer as hand aan knie raak.

 

Ø Rise and shine: Maak arms wyd oop terwyl diep inasem en maak dan arms toe asof hul hulself ‘n drukkie gee terwyl uitasem.

 

Ø Neck rotator: Hou lyfie reguit terwyl nek stadig draai van kant tot kant.

 

Ø Visual workout: Maak ‘n vuis met die duim in die lig & maak arm reguit. Beweeg arm van links na regs. Hou kop stil terwyl duim slegs met die oë gevolg word. Doen vyf keer en ruil dan hande.

 

Ø Mouse pad: Maak ‘n vuis met die duim in die lig & maak arm reguit. Beweeg nou die duim op en links om die linker oog en dan rondom die regteroog sodat ‘n horisontale 8 gevorm word. Hou kop stil terwyl 8 vorm slegs met die oë gevolg word. Doen vyf keer en ruil dan hande.NB! Begin ALTYD links om.

 

Ø Abs trainer: Bring regter elmboog na linkerknie en anders om.

 

Ø Trunk rotator: Lê op rug met arms wyd oop. Lig knieë op en roteer knieë van kant tot kant terwyl skouers en rug op grond bly.

 

Ø Trunk twister: Staan met bene skouerwydte uitmekaar en leun met lyfie vorentoe terwyl arms afhang. Begin om stadig van kant tot kant te roteer.