11. Jul, 2017

Why is crawling so important?

CRAWLING

 


Why crawling is important.

 • Crawling is part of the basic building blocks for many other skills.
 • Focussing the eyes at arm’s length helps later on to remain eye focus during reading exercises. It therefore also contribute to the development of eye-hand coordination.
 • It helps to strengthen the muscles of the shoulder girdle, which is important for the execution of fine co-ordinated activities like writing.
 • The baby’s arms and legs move in an alternative pattern in relation to one another when crawling – right leg with left arm and visa versa. This process contributes to the integration of two brain hemispheres, which is important for the mastering of many other motor skills at a later stage like bilateral integration – to tie shoelaces, do jumping jacks or the development of dominance of the hands and feet.
 • Baby learn how to move body parts separately and not as a whole.
 • Crawling encourage the crossing of the midline that is important for integration of brain functions.
 • A baby receives a lot of sensory input especially regarding touch (tactile input) through crawling.
 • Babies learn to plan new body postures and movements over, through, around objects; this is important to develop the necessary motor planning to plan more complex movements at a later stage in life.
 • Babies get to learn more about their bodies and their environment through crawling and therefore improve their body image that is necessary for the development of spatial concepts.This is later on important when reading and writing (so they don’t reverse their ‘b’ and ‘d’ as well as with mathematics.

 

Necessary motor development before crawling starts.

 • Babies can prop themselves up on their elbows in the pron position at around 6 months.
 • They can reach for objects while lying in prone.
 • Must be able to roll to one side by six months (usually from tummy to back).
 • It’s important that your baby must be able to lie on their tummy and lift their head up to develop the necessary neck- and back muscles.
 • A lot of the times babies first start to leopard crawl on their tummies or to crawl backwards before they start crawling on all four.
 • The next step if your baby can get into the four point crawling position is to sway back and forth to get the necessary felling and momentum to crawl.

 

Possible reasons why your baby doesn’t crawl.

 • Your baby’s neck- and back muscle might not be enough developed.
 • Your baby might have low muscle tone and muscles might feel ‘floppy’.
 • Baby might be unsure how to plan the movement and how to move body parts like the hips separately from the rest of the body.
 • Your baby might be sensitive to touch stimuli and might try to avoid it because crawling provides a lot of sensory input.
 • An aberrant Asymmetrical Tonic Neck Reflex (ATNR) (when the baby turns their head to one side, the arm and leg will automatically straighten on the face side and the other arm and leg will bent) might make crawling difficult.

 

What can you do if your baby is not crawling

Remember developmental milestones are just a general indicator for development but each child’s development is unique and your child might just need more time and practice.

Consult your doctor, occupational therapist or physiotherapist to determine possible reasons if concerned.

Start with an exercise program for crawling to improve possible factors that might have a negative influence on crawling like low muscle tone.

Monitor the other development of other skills mentioned under “Why crawling is important?”

Consult with a professional in case there isn’t improvement after the exercise program for crawling or if any other problems are noted regarding your child’s general development.

Don’t use a walking ring since it might have a negative influence on the development of your baby’s hips, legs and feet that is important for weightbearing and decreases the baby’s motivation for crawling.Don’t use the walking ring for more than 10 minutes if you want to use it.

 


Recommended reading:

 • Baby Sense. Magan Faure & Ann Richardson.Available at BabaCity or Toys ‘R’ us for R120.00.
 • Toddler Sense . Ann Richardson

KRUIP OEFENINGE 

Watter oefeninge kan ek doen as my baba van 9 maande nog nie kruip nie?

Hoekom is kruip belangrik?

 • Kruip lê die grondslag vir baie ander vaardighede. 
 • Deur gewig te dra om hul hande ontwikkel hulle stabiliteit in hul skouers en die boë van hul handjies.Dit is belangrik vir latere fyn motoriese vaardighede soos om ‘n potlood reg vas te hou.
 • Deur te kruip word hul blootgestel aan ‘n klomp insette en sensoriese ervarings deur hul hande en selfs hul hele lyfie.Daarom vermy babas wat nie van aanraking hou of tas-defensief is dit soms om te kruip.
 • Deur te kruip begin hul verskillende liggaamsposisies en bewegings beplan wat belangrik is vir die ontwikkeling van motoriese beplanning wat noodsaaklik is vir die aanleer van nuwe vaardighede byvoorbeeld om te huppel of fiets te ry.
 • Kruip leer hul ook van hul liggaam en ook van hul omgewing en hul ontwikkel so ‘n ruimtelike bewustheid.Dit is belangrik om later te kan lees, dit help om ‘b’ en ‘d’ omkerings te voorkom, om te skryf en wiskunde te doen.
 • Om te kruip vereis gekoördineerde gebruik van albei kante van die liggaam en bevorder dus die ontwikkeling van die linker- en regterbrein asoook die verbinding daartussen wat belangrik is vir latere koördinasie en die gesamentlike gebruik van beide kante van die liggaam byvoorbeeld om skoenveters vas te maak.

 

Motoriese ontwikkeling noodsaaklik vir kruip.

 • Rondom ses maande gebruik hul hul elmboë om hulself op te stoot in die maagliggende posisie.
 • Hul kan ook reik na voorwerpe terwyl maagliggend lê.
 • Teen ses maande behoort hul in een rigting te kan omrol (gewoonlik van hul maag af op sy rug).
 • Dis belangrik dat baba op hul maag kan lê en hul kop oplig want sodoende ontwikkel hul rugspiere wat noodsaaklik is vir kruip.
 • Babas begin baie keer eers op hul maag te seil of kruip baie keer eers agteruit voordat hulle begin om vorentoe te beweeg.
 • As baba in die hande viervoet kruipposisie kan kom is dit belangrik dat hul volgende kan begin heen en weer wieg want dit gee hul die gevoel en momentum om te begin vorentoe kruip.

 

Moontlike redes waarom baba nie kan kruip nie.

 • Baba se nek- en rug spiere is moontlik nog nie sterk genoeg nie.
 • Baba kan moontlik ‘n lae spiertonus hê en kan ‘floppy’ voorkom en dus nie hul liggaamsgewig dra nie.
 • Baba nog onseker hoe om hul liggaamsdele byvoorbeeld heupe afsonderlik van die res van hul lyfie te beweeg.
 • Babas wat nie van aanraking hou nie of tas-defensief is vermy dit soms om te kruip omdat kruip hul te veel sensoriese/tas ervarings bied.
 • Sommige babas het egter net meer tyd en aanmoediging nodig voordat hul begin kruip.

 

Moontlike oefeninge om kruip te bevorder.

 

Bevorder spiertonus en versterk nek-, maag- en rugspiere

 • Laat baba op haar rug lê en neem baba se enkels in elke hand, laat baba fietstrap. As baba nog nie soepel genoeg is nie, sal die bewegings rukkerig wees, maar met oefening raak dit ritmies .
 • Hou albei enkels in een hand, ander hand druk die skouers saggies teen die grond; buig knieë op en beweeg die kniëe van een kant na die ander kant. Kniëe kan ook in ‘n sirkel beweeg word en onthou om dit na die ander kant toe ook te doen.
 • Laat baba op jou skoot sit en vir jou kyk. Hou baba mooi vas en hop haar versigtig op jou skoot.Praat met baba / sing liedjie terwyl hop.
 • Plaas jou baba op haar rug en neem jou baba agter haar skouers en trek haar stadig na die sitposisie. Moenie ondersteuning bied aan baba se nek nie. Hou deurentyd oogkontak met jou baba.Jou baba moet haar nek kan opbring en haar nek moet nie agteroor val nie.Laat sak baba weer terug in die rugliggende posisie.
 • Plaas jou baba op haar rug en moedig haar aan om met haar hande en voete te speel, ditversterk die maagspiertjies. ‘n Lint kan byvoorbeeld liggies aan haar voet vasgemaak word.Ma moet deurentyd teenwoordig wees. 
 • Moedig baba aan om om te rol. Plaas baba op haar rug en skud iets soos sleutels langs die baba.Wag dat baba haar kop draai en sal gewoonlik omrol om voorwerp te probeer kry.As baba sukkel om te rol: plaas haar op haar rug en lig haar linker been tot teen haar bors en druk die been oor na regs in ‘n wye sirkel.Die baba sal dan haar arm oor bring en op haar maag draai of lig haar regter skouer en gedeeltelik heup om regterskouer vorentoe te bring.Plaas ‘n speelding aan die kant waarna baba rol.Moenie been of arm te hard druk/hanteer nie.
 • Babas wat gewoond daaraan is om op hulle magies te lê, sal gouer begin kruip, omdat hulle rug- en nekspiere sterker sal wees.So plaas baba dus dikwels in maagliggende posisie met speelgoed voor hul.Die speelgoed kan geleidelik klein bietjies verder neergeplaas word of maak ‘n tou aan die speelding vas sodat hul dit self nader kan trek.
 • Indien baba nie van die posisie hou nie kan hul vir korter tydjies maar meer gereeld in maagliggende posisie geplaas word.Of ma kan in ‘n skuins sit-lê posisie it mt die baba maagliggend op haar lyf. Gesels of sing vir jou baba.
 • Baba kan ook in maagliggende posisie gedra word, soos “vliegtuigie” om hula an te moedig om hul kop op te lig en sodoende nek en rugspiere te versterk.
 • Speel ‘n variasie van vliegtuigie: lê op jou rug met jou knieë opgetrek en sit haar op haar magie op jou maermerries terwyl jy haar hande vashou.
 • As baba nie haarself op haar elmboë kan oplig in maagliggende posisie nie, kan ouer haar arms so neerplaas dat sy haarself daarop kan ondersteun of sit aanvanklik ‘n opgerolde handdoek onder hul borsie met hul arms oor die handdoek om sodoende ondersteunde maagliggende posisie te bewerk. 

Gee geleentheid vir inoefening van kruipposisie

 • Ma hou die baba onder haar bors vas (entjie van die grond/ laat rus baba se bene op jou bene) en laat haar gewig dra op haar arms.Sit speelding op die mat voor babaen baba moet dit optel met een hand terwyl op die ander hand gewig dra of sit ‘n paar kussings op mekaar en laat baba dwars oor die kussings lê. Kussings moet net hoog genoeg wees sodat baba se hande en kniëe aan die vloer kan raak. Sit ‘n speelding voor hom neer.
 • Jy kan ook op vloer sit met jou bene reguit voor jou en jou baba oor jou bene plaas in ‘n kruipposisie, dus hande een kant op die grond en knieë aan die ander kant gebuig in die kruipposisie.Druk ferm maar nie te hard op haar skouers terwyl haar hande plat op die grond is en op haar heupe afwaarts terwyl haar knieë in kruipposisie is.Jy kan haar ook so stadig vorentoe en agter toe wieg om die kruip beweging na te boots.
 • Jy kan ook van ‘n groter handdoek gebruik maak om op te rol en baba dan in bogenoemde kruipposisie (soos oor jou bene) plaas.Dit versterk solank hul skouerstabiliteit en gee hul ‘n aanvoeling vir die kruipposisie.
 • Plaas klein handdoek onder baba se maag en tel punte van die handdoek versigting 'n entjie van die grond af op sodat baba hande viervoet kan staan.Sit ‘n speelding voor baba neer en jykan baba liggies vorentoe en agtertoe wieg.
 • Wanneer baba sterk kruip, kan jy vir haar ‘n hindernisbaan bou. Laat baba deur tonnels en oor goed in die tuin klim. 

Wat van ‘n loopring?

 • Loopringe word oor die algemeen gebruik gedurende die tydperk waarin jou baba haar vaardighede behoort te ontwikkel wat sy moet gebruik om te kruip.Dit strem dus die ontwikkeling en verminder ook hul motivering om te wil kruip omdat die loopring haar bring waar sy wil wees.
 • Die ondersteunende staanposisie het ook ‘n negatiewe uitwerking op die ontwikkeling van die heupe, bene en voete as gewigdraende ledemate.
 • As jy wel ‘n loopring wil gebruik moet dit nie vir langer as 10 minute per dag gebruik word nie.

 

Moontlike leesstof:

 • Koester jou baba.Magan Faure & Ann Richardson.Beskikbaar by babawinkels soos Baba City of Toys ‘R’ us.

 Onthou om oefeninge nie te oordoen nie en baba sodoende oor te stimuleer nie.Maak eerder gebruik van meer maar korter periodes. 
 Ontwikkelingsmylpale is slegs ‘n gemiddelde aanduiding van ontwikkeling, sommige kinders benodig slegs meer tyd en aandag.