11. Jul, 2017

Developing sequential memory

Memory & sequential memory games

Ability to remember a single picture/object & the ability to remember more than one picture/object in the right sequence.

1.  Number plate game

 • Let your child memorize a car’s number plate while driving.
 • Let him repeat the number plate for you.  Remember to always use the phonetic alphabet sounds.
 • Now have a competition to see who can think of a word, with that letters in or a sentence starting with that letters.
 • Like SLP 145 GP: Sleep or sent letters please
 • Numberplate numbers can also be used for maths: let them count all the numbers together.

2.  Naming objects

 • Put 4 – 6 objects on table, let say when making dinner.
 • Let him look at the objects for few seconds
 • Know take one object away without him looking
 • He must tell you what object is missing
 • You can upgrade the game by taking all the objects away and he must tell you what objects were on the table.

3.  Sorting of objects

 • Put 4 – 5 objects on the table
 • Mix objects around without your child watching.
 • He must put the objects in the correct sequence again.

4.  I’m going to the farm… (oral)

 • This is also a nice game when you’re driving.
 • Start with “I’m going to the farm and I’m taking a tent with me.”
 • Now it’s the child’s turn.  He must remember to say the previous ones and add one of his own.  So, “I’m going to the farm and I’m taking a tent and a torch with me”
 • So, you continue… “I’m going to the farm and I’m taking a tent, a torch and an umbrella.”

5.  I’m going to… (Non-verbal)

 • Play it the same way as above but use pictures instead of words.
 • Shuffle pictures each time and they must sequence the pictures the right way.

6.  Pictures

 • Let your child look at a picture and ask questions regarding the picture e.g. what color were his pants.
 • Read comics together, cut it out, shuffle it & let the child organize it in the right sequence.

7.  Stories

 • Read a lot of stories and ask questions about the story or ask him to tell the story back to you with as much as possible facts in chronological sequence.

8.  Building blocks

 • Build a pattern with building blocks, start with 2 blocks.
 • Cover the build blocks and let child build the same.
 • Increase the amount of blocks used.

9.  Drawing

 • Draw a few shapes and cover it; start with two shapes.  Ask them to name and / or draw it.

10. Repetition

 • Name any numbers, letters, words and let the child repeat it.  Start with two and increase if he gets it right.

11. Educational games

 • Games like memory game or memory match-up.

 

Geheue & opeenvolgende geheue

Die vermoë om ‘n visuele stimuli (prente/woorde/syfers) in die regte volgorde te onthou.

1.  Nommerplaat speletjie

 • Met jonger kinders kan jy slegs van die nommers gebruik maak.
 • Laat u kind motors se nommerplate memoriseer terwyl julle ry.
 • Laat sy u vertel wat die nommerplaat is.  Onthou om altyd fonetiese alfabet klanke te gebruik.
 • Julle kan nou ‘n kompetisie hou om te sien wie kan eerste aan ‘n woord dink wat daardie letters in het of ‘n sin waarvan die woorde met daardie letters begin
 • Byvoorbeeld SLP 145: Slaap of Stuur Later Pos
 • Gebruik nommers van nommerplaat en laat kind dit bymekaar optel.

2.  Benoem voorwerpe

 • Plaas 4 – 6 voorwerpe op die tafel, byvoorbeeld wanneer jy kos maak.
 • Gee hom ‘n paar sekondes om na die voorwerpe te kyk.
 • Neem nou een voorwerp weg sonder dat hy dit sien.
 • Hy moet u nou vertel watter voorwerp u weggeneem het.
 • U kan ook al die voorwerpe wegneem en hy moet u vertel wat was daar alles op die tafel.

3.  Sortering van voorwerpe

 • Plaas 4 – 6 voorwerpe op ‘n tafel.
 • Laat u kind ‘n paar sekondes daarna kyk.
 • Skuif nou voorwerpe rond sonder dat u kind kyk.
 • Hy moet nou die voorwerpe in die oorspronklike volgorde pak.

4.  Ek gaan plaas toe… (verbaal)

 • Hierdie is ook ‘n lekker speletjie om in die motor te speel.
 • Begin met: Ek gaan plaas toe en ek vat ‘n tent saam.
 • Nou is dit u kind se beurt.  Hy moet dus die vorige een sê en dan sy eie: Ek gaan plaas toe en ek vat ‘n tent en ‘n beker saam.
 • Volende een se beurt: Ek gaan plaas toe en ek vat ‘n tent, ‘n beker en ‘n boek saam…

5.  Ek gaan plaas toe… (nie-verbal)

 • Knip verkillende prentjies uit.
 • Begin met: Ek gaan plaas toe en ek vat … (kies ‘n prent & sit dit neer)
 • Skommel die prent weer met die ander prente
 • Gaan so aan tot prente klaar.
 • Nou is dit u kind se beurt.  Hul moet dus die vorige prent soek en neersit en dan hul eie.

6.  Stories

 • Lees BAIE stories
 • Maak boek toe en vra vrae oor die storie en prentjies in die storie – kyk na detail.
 • Lees strokiesprente, knip dit uit en kind moet dit in die regte volgorde plaas.

7.  Prente

 • Laat kind na prent kyk, neem prentjie weg en vra vrae oor die prent.
 • Laat kind na vorm / prent kyk, neem prent weg en laat kind dit teken.

8.  Blokkies

 • Bou patroon met blokkies, maak dit toe en kind moet dieselfde patroon bou.

9.    Teken

 • Teken reeks vorms of nommers of letters en kind moet dit oor teken / skryf.  Begin by een en maak dit geleidelik meer.

10. Herhaling

 • Noem enige getalle of letters of woorde en laat kind dit herhaal. Begin by een en maak dit geleidelik meer.

11. Speletjies

 • Speletjies soos “Memory game”